(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

View the book

item image

Read Online
(19.4 M)PDF
(32.4 K)EPUB
(55.2 K)Kindle
Daisy
(71.2 K)HTML
(74.8 K)Full Text
(68.0 K)Full Text
(676.1 K)DjVu
(172.9 K)Rich Text Format


All Files: HTTPS Torrent (2/0)

Help reading texts
[Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Hungary]

Resources

Bookmark

A Japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban (September 6, 2013)fullscreen
Author: Kéri Katalin
Keywords: Kéri Katalin; Japán; neveléstörténet; forráskutatás; művelődéstörténet;
Publisher: http://kerikata.hu
Year: 2013
Language: Hungarian
Collection: opensource
Notes: Szerző: Kéri Katalin Cím: A Japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban Megjelenés: In: Neveléstörténet (History of Education) 15., 7. évf., 2010/3-4. sz., 17-38. o. Licenc: © Kéri Katalin 2010 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5] A szerző: Prof. dr. Kéri Katalin, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék; PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője. Kutatási témái: a magyar és európai nőnevelés története az újkorban; Európán kívüli területek neveléstörténete és annak ábrázolása a nyugati neveléstörténet-írásban; gyermekkor-történet. Publikációi az MTMT adatbázisában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001418 A szerzők által feltöltött, szabadon felhasználható dokumentum. (Forrás/Source: http://kerikata.hu) It's Free document!

Description

Japanese education history in national printed sources — In previous period, local education historiography did not pay much attention to Japanese education history. During the 19th and 20th century, only few studies were published from time to time, but in the last third of the 20th century and even nowadays the number of studies, papers on Japanese education a little bit different from the European culture increased. In this paper the author, leading researcher of education in the Mediterranean and Latin America, introduces the sources available in Hungary on Japanese education in order to provide an opportunity for local researchers to pay more attention to today's Japanese schooling practices with such high standards in education culture. The paper lists and analyses the most significant publications.

Napjainkban a neveléstörténet oktatása különböző időkeretek között és kisebb-nagyobb mértékben eltérő tematikával a világ szinte valamennyi pedagógusképző intézményében kötelező tárgy, és része a művelődéstörténeti kutatásoknak, összefoglalásoknak is. A tudományág művelői annak születésétől, formálódásától, a 18-19. század fordulójától kezdve érdeklődéssel fordultak saját népük, országuk nevelési múltja mellett az egyetemes neveléstörténet felé is. Az európai (nyugati) neveléstörténet-írásban a kezdetektől mindmáig meghatározó volt magának a kontinens múltjának a tanulmányozása, jóllehet, más országok mellett éppen hazánkban is láthatunk példát a szélesebb nemzetközi kitekintésre, az első neveléstörténészeink közül például Lubrich Ágost, Fináczy Ernő munkáiban. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a nyugati világban kialakított egyetemes neveléstörténeti kánonba máig alig-alig kerültek be a nem európai (nem-nyugati) pedagógiai múltról őrzött ismeretek, és ha igen, akkor azok leginkább az ókori államalakulatokra vonatkoznak. A későbbi történelmi korszakok nevelésügyi, nevelésfilozófiai fejleményeiről csak szórványos, nem ritkán hibás és hiányos információk kerültek a tankönyvekbe, lexikonokba, és egyes területek (például Latin-Amerika, Japán vagy Afrika) neveléstörténetének bemutatása szinte teljesen hiányzik.

Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Hungary


Be the first to write a review
Downloaded 78 times
Reviews

Selected metadata

Mediatype: texts
Licenseurl: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hu/
Identifier: AJapanNevelestortenetAHazaiNyomtatottForrasokban
Identifier-access: http://archive.org/details/AJapanNevelestortenetAHazaiNyomtatottForrasokban
Identifier-ark: ark:/13960/t4km15f14
Ppi: 300
Ocr: ABBYY FineReader 8.0